Prejsť na obsah

ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves

Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves

  • Textová časť
  • V1 - Širšie vzťahy
  • V2 - Komplexný urbanistický návrh
  • V3 - Návrh dopravy
  • V4 - Vodné hospodárstvo
  • V5 - Energetika a telekomunikácie
  • V6 - Regulačný výkres
  • V7 - Doložka civilnej ochrany
  • V8 - Schéma záväzných častí a VPS
  • V9 - Urbanistický detail

Prílohy

1. PDF 10,71 MB Textová časť ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
2. PDF 1,33 MB V1 - Širšie vzťahy ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
3. PDF 1,23 MB V2 - Komplexný urbanistický návrh ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
4. PDF 930,04 KB V3 - Návrh dopravy ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
5. PDF 970,33 KB V4 - Vodné hospodárstvo ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
6. PDF 844,45 KB V5 - Energetika a telekomunikácie ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
7. PDF 2,64 MB V6 - Regulačný výkres ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
8. PDF 787,79 KB V7 - Doložka civilnej ochrany ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
9. PDF 877,57 KB V8 - Schéma záväzných častí a VPS ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
10. PDF 2,93 MB V9 - Urbanistický detail ÚPN-Z Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves