Prejsť na obsah

ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV

Územný plán zóny "Košice, Obytná zóna Grot - IV":

  • Textová časť
  • V-01  Širšie vzťahy
  • V-02  Komplexný urbanistický návrh
  • V-03  Vodné hospodárstvo
  • V-04  Energetika
  • V-05  Regulačný výkres
  • V-06  Doložka civilnej ochrany
  • V-07  Schéma záväzných častí a VPS

Prílohy

1. PDF 7,93 MB Textová časť ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
2. PDF 3,38 MB V-01 Širšie vzťahy ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
3. PDF 1,17 MB V-02 Komplexný urbanistický návrh ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
4. PDF 422,78 KB V-03 Vodné hospodárstvo ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
5. PDF 413,25 KB V-04 Energetika ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
6. PDF 1,14 MB V-05 Regulačný výkres ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
7. PDF 404,94 KB V-06 Doložka civilnej ochrany ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV
8. PDF 418,38 KB V-07 Schéma záväzných častí a VPS ÚPN-Z Obytná zóna Grot - IV