Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Tlačiarne

Územný plán zóny Košice - Tlačiarne

  • Textová časť
  • V 01a - Širšie vzťahy - technická infraštruktúra
  • V 01b - Širšie vzťahy - doprava a krajinno-ekologický plán
  • V 02 - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy
  • V 03 - Návrh technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia
  • V 04 - Návrh technickej infraštruktúry - zásobovanie el. energiou, teplom a plynom
  • V 05 - Regulačný výkres a verejnoprospešné stavby
  • V 06 - Doložka civilnej ochrany
  • Schéma záväznej časti a verejnoprospešné stavby