Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Šebastovce

Územný plán zóny Košice - Šebastovce

  • Textová časť
  • V1 - Širšie vzťahy
  • V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie
  • V3 - Technická infraštruktúra
  • V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS
  • V5 - Doložka civilnej ochrany

Prílohy

1. PDF 2,48 MB Textová časť ÚPN-Z Košice - Šebastovce
2. PDF 1,3 MB V1 - Širšie vzťahy ÚPN-Z Košice - Šebastovce
3. PDF 1,57 MB V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie ÚPN-Z Košice - Šebastovce
4. PDF 1,33 MB V3 - Technická infraštruktúra ÚPN-Z Košice - Šebastovce
5. PDF 1,3 MB V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS ÚPN-Z Košice - Šebastovce
6. PDF 1,11 MB V5 - Doložka civilnej ochrany ÚPN-Z Košice - Šebastovce