Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ

Územný plán zóny "Košice - Šaca, IBV Kaštieľ":

  • Textová časť
  • V-1 Širšie vzťahy
  • V-2 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy
  • V-3 Technická infraštruktúra
  • V-4 Regulačný návrh
  • V-5 Doložka civilnej ochrany
  • Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Prílohy

1. PDF 562,65 KB Textová časť ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
2. PDF 885,18 KB V-1 Širšie vzťahy ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
3. PDF 285,25 KB V-2 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
4. PDF 251,99 KB V-3 Technická infraštruktúra ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
5. PDF 423,97 KB V-4 Regulačný návrh ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
6. PDF 228,24 KB V-5 Doložka civilnej ochrany ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
7. PDF 444,9 KB Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ÚPN-Z Košice - Šaca, IBV Kaštieľ