Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II

Územný plán zóny "Košice, Obytná zóna - Domino II":

  • Textová časť
  • V-1 Širšie vzťahy
  • V-2 Komplexný urbanistický a dopravný návrh
  • V-3 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo
  • V-4 Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie
  • V-5 Regulačný výkres
  • V-6 Doložka civilnej ochrany
  • V-7 Schéma verejnoprospešných stavieb

Prílohy

1. PDF 1,77 MB Textová časť ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
2. PDF 782,19 KB V-1 Širšie vzťahy ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
3. PDF 1,54 MB V-2 Komplexný urbanistický a dopravný návrh ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
4. PDF 356,04 KB V-3 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
5. PDF 359,13 KB V-4 Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
6. PDF 618,48 KB V-5 Regulačný výkres ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
7. PDF 324,79 KB V-6 Doložka civilnej ochrany ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II
8. PDF 335,44 KB V-7 Schéma verejnoprospešných stavieb ÚPN-Z Košice, Obytná zóna - Domino II