Prejsť na obsah

ÚPN - Z Košice - Košická Nová Ves

Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy- uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 5,46 MB ÚPN–Z Košice - Košická Nová Ves stav ZaD júl 2022 Komplexný urbanistický návrh
2. PDF 2,02 MB ÚPN–Z Košice - Košická Nová Ves stav ZaD júl 2022 Návrh zásobovanie plynom-elektrickou-energiou-telekomunikácie
3. PDF 2,08 MB ÚPN–Z Košice - Košická Nová Ves stav ZaD júl 2022 Návrh zásobovanie pitnou vodou a kanalizácia
4. ZIP 36,98 MB ÚPN–Z Košice - Košická Nová Ves stav ZaD júl 2022 Regulatívy priestorového usporiadania územia