Prejsť na obsah

ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca

Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca

  • Sprievodná správa
  • Záväzná časť
  • V 1 - Širšie vzťahy
  • V 2 - Komplexný urbanistický návrh
  • V 3 - Dopravné vybavenie
  • V 4 - Technické vybavenie
  • V 5 - Priestorová a funkčná regulácia

Prílohy

1. PDF 983,81 KB Sprievodná správa ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
2. PDF 1,22 MB Záväzná časť ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
3. PDF 3,42 MB V 1 - Širšie vzťahy ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
4. PDF 2,36 MB V 2 - Komplexný urbanistický návrh ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
5. PDF 1,54 MB V 3 - Dopravné vybavenie ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
6. PDF 2,08 MB V 4 - Technické vybavenie ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca
7. PDF 2,4 MB V 5 - Priestorová a funkčná regulácia ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca