Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2022

Kontrola stavu vonkajších terénnych schodísk,

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice,

Základná škola, Gemerská 2, Košice,

Základná škola, Trebišovská 10, Košice, 

Základná škola, Bukovecká 17, Košice,

Základná škola, Janigova 2, Košice,

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice,

Kontrola poskytovania dotácií vybraným subjektom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice.