Prejsť na obsah

"Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" - overovacia urbanistická štúdia a dizajn manuál verejných priestorov