Prejsť na obsah

Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach 2

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

„Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach“.