Prejsť na obsah

Mesto otvorilo dve výstavy o novom územnom pláne, verejnosť ho môže pripomienkovať

Vernisážou za účasti členov vedenia mesta Košice, starostov, poslancov mestského zastupiteľstva, odbornej i laickej verejnosti otvorili včera v priestoroch magistrátu dve výstavy, ktoré širokej verejnosti priblížia návrh nového územného plánu. Záujemcom sprostredkujú proces prípravy plánu a oboznámia ich s jeho kľúčovými témami - podporou celistvosti mesta, ochranou klímy a verejného priestoru, podporou udržateľnej mobility a zaistením stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu. Územný plán je strategický dokument mesta, ktorý určuje, ako bude mesto vyzerať v budúcnosti a ako sa bude rozvíjať. Návrh novej podoby môže verejnosť pripomienkovať do konca septembra, teda počas trvania oboch výstav.

Návrh územného plánu priblížia výstavy aj sprievodné podujatia

Na Magistráte mesta Košice je vystavený návrh nového územného plánu v originálnej mierke 1 : 10 000. Ide o podrobné výkresy vysoké takmer 3 metre. Záujemcovia tak môžu získať predstavu, ako bude mesto vyzerať v budúcnosti, a to v detailoch.

Na Hlavnej ulici v Košiciach pri soche Immaculaty je inštalovaná vzdelávacia a popularizačná výstava, ktorá jednoducho a zrozumiteľne približuje proces prípravy územného plánu a hlavné témy, ktoré sú nosné pre budúcnosť mesta. Obyvatelia mesta sa dozvedia o cieľoch plánu, o tom, ako bude ovplyvňovať ich životy, a o tom, ako sa doň môžu zapojiť.

Útvar hlavného architekta mesta Košice vyvinul aktivity nad rámec zákona s cieľom sprostredkovať kontakt s rôznymi okruhmi adresátov. Od júna do septembra pripravil okrem dvoch výstav aj viaceré sprievodné podujatia. Odbornej aj laickej verejnosti majú sprostredkovať dostatok relevantných informácií tak, aby sa k návrhu dokázali objektívne vyjadriť. Termíny diskusií s riešiteľským kolektívom. komentovanej prechádzky s hlavným architektom mesta či verejného pripomienkovania nájde verejnosť tu

Územný plán má dosah na všetkých Košičanov

Cieľom územného plánu je vyvážiť rôzne predstavy a potreby, dosiahnuť spoločenskú dohodu všetkých záujmových skupín - obyvateľov, podnikateľov, verejných či súkromných iniciatív. Je právne záväzný a má dosah na každého, kto v Košiciach žije, pracuje či študuje.

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) je podkladom na premenu mesta k lepšiemu: „Plánujeme premeniť 356 hektárov nevyužitých plôch, čo je asi ako 500 futbalových ihrísk, na udržateľný rozvoj. Navyše, nový územný plán prináša o 55 % viac zelene oproti súčasnému územnému plánu – teda viac parkov, kde sa môžeme schladiť, relaxovať, prechádzať sa a športovať, tráviť čas s blízkymi či vytvoriť priestor pre deti.“

Návrh nového územného plánu zobrazuje želaný stav pre mesto na najbližšie desaťročia pre 300 000 obyvateľov a je založený na dôkladných výskumoch, analýzach a štatistikách.

„Do nového územného plánu máme ambíciu zakomponovať najmä kľúčové princípy, ktoré sú štandardom aj v zahraničí – hlavne udržateľnosť. Udržateľná prevádzka mesta znamená doplnenie organizmu mesta v záujme celistvosti, kvalitné verejné priestory, dobrú dopravnú dostupnosť hlavne pešo či verejnou dopravou," hovorí hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, podľa ktorého je vstup odbornej a laickej verejnosti do územného plánovania kľúčový.

Verejnosť môže pripomienkovať návrh územného plánu do konca septembra

Do 30. septembra 2024 môžu záujemcovia podať pripomienku k návrhu nového územného plánu poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice, osobne v podateľni magistrátu, elektronicky na adresu navrhuzemnehoplanu@kosice.sk alebo prostredníctvom formuláru.

Po letnom pripomienkovaní bude nový územný plán upravený a predložený okresnému úradu na kontrolu. Ak ho úrad odsúhlasí, prebehne proces schválenia nového územného plánu mestským zastupiteľstvom. V prípade pozitívneho prijatia bude nový územný plán vyhlásený ako všeobecne záväzné nariadenie v roku 2025.