Prejsť na obsah

Košice rozširujú možnosti sociálneho bývania pre ďalších šesť rodín

Poltucet malometrážnych hybridných bytov vo vlastníctve mesta poslúži šľachetnému účelu. Svoj nový domov v nich nájdu ľudia a rodiny v núdzi, ktorých finančná situácia im nedovoľuje zaobstarať, resp. prenajať si vlastné bývanie. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) dnes podpísal nájomnú zmluvu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v zastúpení Radoslavom Drábom.

Doposiaľ neobývateľné nájomné byty sa po rekonštrukcii stanú na najbližších 15 rokov útočiskom pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Osamelé matky alebo otcovia tak vďaka vlastnému bývaniu môžu zostať žiť spolu. Byty s výmerou 19 - 22 m2 a nachádzajú v mestských častiach Sever a Západ. Spoločnosť Úsmev ako dar ich na vlastné náklady zrekonštruuje a v spolupráci s mestom ich prenajmú ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrozené stratou bývania. Dlhodobý prenájom týchto bytov schválili v marci poslanci mestského zastupiteľstva.

Úsmev ako dar pripraví šesť nových domovov

Radoslav Dráb zo spoločnosti Úsmev ako dar uviedol, že vďaka podpore mesta Košice, spoločne zabránime vyňatiu detí z rodín do ústavnej starostlivosti.

„V šiestich mestských malometrážnych nájomných sociálnych bytoch im pripravíme nový domov. Nevieme si predstaviť, čo musia prežívať matky a otcovia samoživitelia, keď strácajú svoju strechu nad hlavou v tejto náročnej dobe. My im dáme bezpečie, pokoj, domov a život bez strachu. Je to pre nás veľký krok, akým mesto spoločne s našou organizáciou vykročilo,“ uviedol po podpise zmluvy.

Doplnil, že finančné prostriedky sa snažia získať rôznych darcov. Uplynulý týždeň spustili aj kampaň Rodina sa počíta.

Mesto Košice týmto spôsobom pomoci predchádza vzniku bezdomovectva. Zároveň sa zhodnocuje aj mestský majetok. Všetky tieto byty sa nachádzajú v nevyhovujúcom až dezolátnom stave a boli dlhodobo neobývateľné. V sobotu sa začne s kompletnou rekonštrukciou prvého z nich, ďalšie sa budú v priebehu nasledujúcich mesiacov. Nájomníci sa do nich budú postupne sťahovať od októbra až do Vianoc.

Primátor Polaček: Byty nepredávame, ale zveľaďujeme

Košický primátor zdôraznil, že mesto už dlhodobo pomáha sociálne odkázaným rodinám. Vyzdvihol aj aktivity Úsmevu ako dar a pripomenul, že uplynulý rok im mesto prenajalo v budove bývalej materskej školy v Pereši štyri byty. A v nich už bývajú rodiny s deťmi, ktoré boli z rôznych dôvodov ohrozené stratou bývania.

„Za našich predchodcov mnohé mestské byty chátrali. Dal som verejný prísľub, že mestské byty predávať nebudeme a naopak sa o nich budeme starať a zveľadovať. Postupne ich rekonštruujeme. Vďaka tomu ich dokážeme ponúknuť tým, ktorí nemali toľko šťastia ako máme my. Úsmev ako dar už ukázal, že to majú dobre zorganizované a vedia s našim majetkom starostlivo nakladať. Zároveň dokážu najlepšie vybrať práve tých ľudí, ktorí skutočne potrebujú našu pomoc,“ skonštatoval Jaroslav Polaček.

Mesto už pomohlo 41 bytmi na sociálne bývanie

Za posledných päť rokov bolo v MČ Západ, Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Sever, Juh daných do užívania 41 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom, 14 z nich bolo v rokoch 2020 a 2033 prenajatých Nadácii Dedo v rámci projektu Housing first. To pomohlo viacerým rodinám vymaniť sa z problémov, presunúť sa do vlastného bývania a naplno sa tak zaradiť do spoločnosti.