Prejsť na obsah

Košice a okolie sa zazelenajú vďaka investíciám za 10,5 milióna eur

V metropole východu a jej okolí by sa už od budúceho roka mohlo začať s realizáciou deviatich zelených projektov z eurofondov za takmer 10,5 milióna eur. Priamo v Košiciach by sa mohli zrevitalizovať verejné priestranstvá, parkov a fontán v šiestich rôznych lokalitách v mestských častiach Dargovských hrdinov, Juh, Sever, Sídlisko KVP, Staré mesto a Západ. Ďalšie tri projekty by sa uskutočnili v Družstevnej pri Hornáde, Seni a Valalikoch.

Takýto je výsledok nedávneho zasadnutia Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, ktorá schválila podporu budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Projektové zámery boli predložené nielen mestom Košice, ale aj mestskými časťami (MČ) a okolitými obcami.

Je šanca aj na ďalšie projekty za 2,5 milióna eur

UMR Košice okrem krajského mesta tvorí aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 130,5 milióna eur z eurofondov. Z výzvy pre integrované územné investície bola pre UMR Košice pridelená alokácia vo výške 10,52 milióna eur. Eurofondy by z tej sumy pokryli 85 percent výdavkov (8,93 milióna eur), štátny rozpočet 7 percent (0,74) milióna eur a spolufinancovanie samospráv ako žiadateľov by dosiahlo celkovú výšku 8 percent (0,84 milióna eur). Nad rámec alokácie boli odsúhlasené ďalšie štyri projekty za 2,5 milióna eur, na ktoré budú môcť žiadatelia podať žiadosť o eurofondy po uvoľnení alokácie ako napr. z úspor po ukončení verejného obstarávania.

„Za uplynulý rok sme v našom meste dokončili šesť zelených projektov za vyše 3 milióny, odovzdali zrekonštruovaná Spievajúcu fontánu a spracovali dve projektové dokumentácie pre stavebné povolenie. Veľmi ma teší, že v týchto pekných veciach budeme môcť pokračovať aj naďalej. Projekty sme sa snažili situovať tak, aby boli rovnomerne rozložené po celom meste. Verím, že okrem spomínaných schválených projektov, budeme môcť potešiť našich obyvateľov aj ďalšími, ktoré nateraz zostali v zásobníku,“ skonštatoval po zasadnutí predseda Kooperačnej rady UMR Košice a košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Spomedzi deviatich schválených projektov môžu žiadatelia už od júna postupne podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý je poskytovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacim orgánom. Robotníci a stavebné mechanizmy by vo všetkých lokalitách mohli objaviť už budúci rok.

Na "kápepéčku" môže po dlhých desaťročiach ožiť fontána

Najväčší projekt a to až za 3,5 milióna eur by sa mal uskutočniť na Sídlisku KVP, kde sa bude revitalizovať verejný priestor pri fontáne na Bauerovej a Zombovej ulici. Okrem revitalizácie fontány by sa malo vytvoriť funkčné námestie, ktoré by sa opäť mohlo stať centrom aktívneho odpočinku miestnych obyvateľov. srdce sídliska, ktoré už viac ako 25 rokov neplní svoju funkciu.

Projekt má zatiaľ vydané stavebné povolenie a je hotová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorú bude mať na starosti MČ Sídlisko KVP. Nepôjde len o technickú rekonštrukciu fontány. Pri návrhu revitalizácie zohľadnila MČ potreby a predstavy miestnych obyvateľov, s ktorými konzultovala ich víziu využitia priestoru.

Ich snahou bude na tomto mieste vytvoriť kvalitný verejný priestor. Plánujú miesto so živým námestím pre komunitné aktivity, kultúrne podujatia a stretnutia, ktoré prinesú vyššiu kvalitu života na sídlisku. Okolie fontány navrhli s dôrazom na životné prostredie, ekologické riešenia na zadržiavanie vody a zlepšenie mikroklímy. Fontána nebude len estetickým prvkom, ale aj integrálnou súčasťou ekologického systému a centrom nášho sídliska.

Zrevitalizuje sa aj okolie pri Športovej hala Stará Jazdiareň

Ďalší schválenými projektami sú Revitalizácia priľahlého okolia "Starej Jazdiarne" (1,88 milióna eur) a regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí (1,39 milióna eur), ktoré zrealizuje mesto Košice. Revitalizácia okolia Starej jazdiarne má vydané stavebné povolenie, vnútroblok na Pasteurovom námestí má hotovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.

Právoplatné stavebné povolenie je vydané aj pre projekt mestskej časti Západ za 1,1 milióna eur - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v Katkinom Parku. Pri projektoch revitalizácie verejného priestranstva na Bašťovanského, resp. Clementisovej ulici v MČ Dargovských hrdinov (449 000 eur), resp. revitalizácie parku na Vysokoškolskej ulici na Sever (341 000 eur) sú hotové dokumentácie pre územné rozhodnutie.

„Ide o prvé projektové zámery integrovaných územných investícií, ktoré Kooperačná rada UMR Košice odsúhlasila. Išlo o územnú dohodu v rámci zúčastnených samospráv, kde sa zohľadnil stav pripravenosti konkrétneho projektu, príspevok k plneniu merateľných ukazovateľov. Chceli sme, aby sa mohli podporiť projekty v rôznych košických lokalitách tak, aby skvalitnili život pre čo najširší okruh obyvateľov mesta. Teší ma, že schválené projekty to spĺňajú,“ uviedol vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice Richard Dlhý.

 

Na aké pripravované projekty by mali ísť eurofondy?

 

P.č.

Názov projektu

Žiadateľ

Rozpočet

1.

Revitalizácia priľahlého okolia "Starej Jazdiarne" prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Mesto Košice

1 884 767 €

2.

Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v MČ Košice - Západ, Katkin Park

Mestská časť Košice - Západ

1 102 100 €

3.

Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice

Mestská časť Košice - KVP

3 500 000 €

4.

Zelená obec

Družstevná pri Hornáde

  668 220 €

5.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa 

Obec Seňa

  531 051 €

6.

Park Slnečná ulica

Obec Valaliky

  519 148 €

7.

Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach  - Juh

Mesto Košice

1 385 281 €

8.

Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská

Mesto Košice

  340 617 €

9.

Revitalizácia verejného priestranstva Baštovanského a Clementisova, Košice

Mesto Košice

  449 493 €

Projektový Zámer Integrovanej Územnej Investície do výšky 100% alokácie KR UMR Košice_ SPOLU

 

10 380 67 €

 

1.

 

Revitalizácia verejného priestranstva na Triede SNP 63 - 68

 

Mesto Košice

 

  241 649 €

2.

Regenerácia vnútrobloku Húskova- Hemerkova, Košice – KVP

Mesto Košice

   941 600 €

3.

Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie fontány a jej okolia v MČ Košice – Západ, Luník I.

MČ Košice - Západ

   765 270 €

4.

Revitalizácia promenádneho chodníka a okolia OC Jednota

MČ Košice - KVP

  586 085 €

Projektový Zámer Integrovanej Územnej Investície do dodatočnej výšky 50% celkovej alokácie KR UMR Košice (do celkovej výšky 150% alokácie KR UMR Košice)_SPOLU

2 534 604 €