Prejsť na obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 2022 - 2026

Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejnými funkcionármi územnej samosprávy v rozsahu stanovenom zákonom.