Prejsť na obsah

Komisia cirkví MZ 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. prerokúva materiály zaradené na rokovanie mestského zastupiteľstva navrhnuté predsedom komisie alebo členom komisie,
  2. prerokúva aktuálne otázky týkajúce sa sociálnej oblasti,
  3. prerokúva aktuálne otázky na podporu rodiny,
  4. prerokúva otázky týkajúce sa ekumenickej spolupráce,
  5. spolupôsobí pri tvorbe a predkladaní návrhov v otázkach riešenia problematiky cirkví a náboženských spoločností v meste Košice,
  6. iniciuje a predkladá návrhy a riešenia v oblastiach, ktoré majú vplyv na kvalitu duchovného života občanov mesta Košice a jeho trvalú udržateľnosť,
  7. vyjadruje sa a podáva návrhy aj v majetkoprávnych veciach, v prípadoch majetkov vo vlastníctve cirkvi a cirkevných spoločenstiev na území mesta Košice, ktoré chce potencionálne využívať aj mesto Košice za účelom naplnenia zámerov mesta.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách