Prejsť na obsah

Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  17.06.2024  mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA  zmena  navrhovanej činnosti:  „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“