Prejsť na obsah

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení Centrum komunitných sociálnych služieb Košice - Krásna

Organizačnou súčasťou Oddelenia sociálnych vecí je aj Referát riadenia sociálnych služieb, z úrovne ktorého sú priamo zabezpečované všetky činnosti Centra komunitných sociálnych služieb Krásna (CKSS Krásna).
 
CKSS Krásna v mesiaci január 2023 začalo s poskytovaním komplexných sociálnych služieb pre seniorov a odkázané osoby  v
  • Zariadení pre seniorov s kapacitou 14 lôžok
  • Zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 12 lôžok
  • Dennom stacionári s kapacitou 10 osôb (predpokladaný začiatok činnosti v druhom polroku 2023)
 
a rodiny bez domova v
  • Útulku (dvom rodinám)  s kapacitou 10
 
Aktuálny poradovník žiadateľov je uložený v prilohe
 
/Zdroj: referát sociálnych vecí/