Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Žiadosť OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o zverejnenie na úradnej tabuli: „Oboznámení účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“ – Strategické územie Valaliky – externá infraštruktúra“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytové domy Rezidencia Tesla“

Predošlá strana
Ďalšia strana