Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Košice IBC a HS, výstavba objektov.“

Predošlá strana
Ďalšia strana