Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Územný plán zóny Košice, Obytná zóna - Domino II; Textová časť; V-1 Širšie vzťahy; V-2 Komplexný urbanistický a dopravný návrh; V-3 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo; V-4 Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie; V-5 Regulačný výkres; V-6 Doložka civilnej ochrany; V-7 Schéma verejnoprospešných stavieb
Územný plán zóny Obytná zóna Grot - IV, Textová časť, V-01 Širšie vzťahy, V-02 Komplexný urbanistický návrh, V-03 Vodné hospodárstvo, V-04 Energetika, V-05 Regulačný výkres, V-06 Doložka civilnej ochrany a V-07 Schéma záväzných častí a VPS
Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh V3 - Návrh dopravy V4 - Vodné hospodárstvo V5 - Energetika a telekomunikácie V6 - Regulačný výkres V7 - Doložka civilnej ochrany V8 - Schéma záväzných častí a VPS V9 - Urbanistický detail
Územný plán zóny Košice - Šebastovce Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie V3 - Technická infraštruktúra V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS V5 - Doložka civilnej ochrany