Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Volvo Car Košice

23.04.2024
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.04.2024 bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov – Cesta do Hanisky 12, Košice.“