Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Cieľom projektu je podporiť mestá v ich úsilí integrovať a zosúladiť ciele udržateľného rozvoja (SDGs) zakotvené v Agende 2030 s ich miestnymi politikami a modelmi riadenia samosprávy